Administration Staff

Administration Staff

Gopakumar B

Gopakumar B

Senior Superintendent

gopan30@yahoo.com
Phone - 9895774453
Joing Date -
Madhu Kumar P K

Madhu Kumar P K

Junior Superintendent

pkmadhavkumar@gmail.com
Phone - 9562415281
Joing Date - 30-07-2022
Binu T V

Binu T V

Head Accountant

binutv7@gmail.com
Phone - 9400217484
Joing Date - 01-09-2022
Sheeja C

Sheeja C

Senior Clerk

sheejacptc@gmail.com
Phone - 9497009930
Joing Date - 29-05-2015
Sooraj kumar C

Sooraj kumar C

Senior Clerk

sksooraj@hotmail.com
Phone - 9447973111
Joing Date - 01-04-2016
Manu M B

Manu M B

Senior Clerk

manacena2000@gmail.com
Phone - 9847451945
Joing Date - 17-07-2021
Resmi S R

Resmi S R

Senior Clerk

srresmilal@gmail.com
Phone - 9495273160
Joing Date - 02-11-2009
Saritha C S

Saritha C S

Senior Clerk

sarithacs88@gmail.com
Phone - 9400299387
Joing Date - 08-07-2014
Shyju S

Shyju S

Typist

shyjuashauthra@gmail.com
Phone - 9746228698
Joing Date - 16-10-2015
SUJA S V

SUJA S V

Clerk

sujasv72@gmail.com
Phone - 9633413155
Joing Date -
SREEJA U S

SREEJA U S

Clerk

sreejarajeshanad@gmail.com
Phone - 8547861866
Joing Date - 20-06-2018
Ajay H

Ajay H

UD Typist

ajay12hariharan@gmail.com
Phone - 9946060127
Joing Date - 26-12-2017
SWAPNA A

SWAPNA A

Clerk Typist

swapnajanani24@gmail.com
Phone - 9497707756
Joing Date - 01-08-2018
Akhila M Devan

Akhila M Devan

Section Clerk

akhilamanudevan@gmail.com
Phone - 9846366454
Joing Date - 28-09-2020
Pradeep R S

Pradeep R S

Senior Clerk

pradeeprs1977@gmail.com
Phone - 9447892367
Joing Date - 13-09-2022
Arya Mohan

Arya Mohan

Senior Clerk

aryajay2011@gmail.com
Phone - 9961369414
Joing Date - 05-09-2022
RAJESH M

RAJESH M

Office Attendant

rajeshpanappalli1@gmail.com
Phone - 9400707050
Joing Date - 01-01-0002
ANEESH K V

ANEESH K V

Office Attendant

aneeshkvndd@gmail.com
Phone - 9526673190
Joing Date - 01-10-2014
PRAKASH P S

PRAKASH P S

Office Attendant

psprakash8281@gmail.com
Phone - 8281414308
Joing Date - 05-03-2014
SUBISYMON V N

SUBISYMON V N

Office Attendant

subisymon@gmail.com
Phone - 9846126163
Joing Date - 01-04-2017
SURESH KUMAR M

SURESH KUMAR M

Non Technical Attender (HG)

sureshumarnandanam1967@gmail.com
Phone - 9895562691
Joing Date - 17-01-1996
Muhammed Nazeer S

Muhammed Nazeer S

Office Attendant

smnazeer1979@gmail.com
Phone - 94962797796
Joing Date - 29-07-2021
Unnikrishnan Nair

Unnikrishnan Nair

Non Technical Attender

uknairrs@gmail.com
Phone - 9847406457
Joing Date - 02-09-2022
REJI KUMAR R

REJI KUMAR R

Office Attendant

rejikumarr@gmail.com
Phone - 9895382555
Joing Date - 05-09-2013